آخرین خبرها
خانه / گوناگون / بازهم اعجاز عددی کلمه الله!

بازهم اعجاز عددی کلمه الله!

3dd-e-7عسل31

معجزاتی که درکوتاهترین واژه متجلى شده است

(اعجاز عددی آیاتی که در  توصیف الله است)
آیاتی که از ذات الله تعالى وعلم وعظمت او یاد کرده بس فراوان ، وکلماتی که قدرت آفریدگار ویکتایی و نامهای نیکش راتوصیف می کنند چه زیباست. دراین نوشتاربه آیاتی که از “الله” سخن گفته می پردازیم. آیاتی که حروف اسم (الله)سبحانه وتعالى بانظمی شگفت آوردرآن متجلی است ومی پرسیم : آیا بشر
می تواند به این شکل حیرت آورکلمات رابه نظم کشد؟
دراین سفرپربارقرآنی همراه با واژه کوتاه وزیبای ” الله”خواهیم دید که چگونه خداوند تبارک وتعالی حروف اسمش را در کتابش با نظمی عجیب وفرید مرتب کرده است . نظمی که دلالت برنزول قرآن ازسوی خدا دارد و مبین آن است که هرحرفی در این کتاب عظیم ناطق به حق است وهررقمی ازأرقام قرآن گواه آن است که قرآن کتاب خداوند جلَّ وعلاست.
حروفی که خداوند تعالی به حکمتش آنها را ازمیان جمیع حروف برگزید تا خویش را ” الله” بنامد , عبارتند از: الف ولام وهاء, که با نظمی معجز درآیات کتاب الهی مرتب ومنظم شده است, تا برای همه بشریت ثابت شود که قرآن کتاب خداست , و هر حرف قرآن نازله ازنزد اوست , این نظم معجزنظم عددی / رقمی حروف لفظ جلاله (الله)سبحانه وتعالى است , معجزه ای که در عصر اطلاعات (المعلومات الرقمیه) تجلی یافته تا گواه صدق کتاب خدا عزَّ وجلَّ باشد.
لازم است که به عزیزان خواننده یادآوری کنم که حروف را آنگونه که نوشته می شود ونه آنگونه که تلفظ می شود محاسبه کرده – و این شیوه ای ثابت دربحثهای اعجاز عددی است – و واو عطف را نیزکلمه مستقلی – به دلیل آنکه منفصل از پس وپیش خود نوشته می شود- درنظرگرفته ایم و مرجع این بحث رسم الخط عثمانی برای قرآن است.
مَن أصْدقُ مِنَ الله؟!
یقول عزّ من قائل: ( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِیلاً) [النساء: ۴/۱۲۲]، در این کلمات زیبا ربُّ العزَّه از صِدقِ کلام وصدق قول خود سخن می گوید. درتناسب عدد ۷ با حروف اسم (الله)تعالى تأمل می کنیم ، این تناسب ونظم توقیع خداوند تعالى است براینکه اوگوینده این کلام است و پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم آنطور که ملحدان ادعا می کنند گوینده آن نیست.
۱- اگرحروف حروف اسم (الله)را دراین آیه که ازخدا سخن می گوید بشماریم ۷ حرف می یابیم .
۲- اگرارقام را به صف شوند هم عددی که به دست می آید مضرب ۷ می باشد.
۳-واگرازهرکلمه ای حروف اسم (الله) راخارج کنیم بازهم عددی که به دست می آید برابرست با:
۷در۷در۷در۷در۷در۱۰۰
۴- واگرکلمات پیش وپس اسم (الله)، ونیز عدد حروف آنها و نیز عدد حروف اسم (الله)را بشماریم دائما اعدادی ازمضربهای ۷ را خواهیم یافت !
و تفصیل این معجزه حقیقی
خدای عزَّ وجلَّ خطاب به همه انسانها می فرمایدً: (وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَداً وَعْدَ اللّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً)[النساء: ۴/۱۲۲]، این پرسش را قرآن برای مردم طرح می کند ، آیامعقول است که در آفریده ها کسی راستگوتر از آفریدگارآسمانهاوزمین باشد؟ اکنون إعجاز حقیقی دراین بخش : (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً)،ونظام حیرت آوراین کلمات مُحْکَمه را ببینید، وإیمان ویقین مان به اینکه خداوند گوینده این کلمات است بیشترشود.کلمات این بخش وتعداد حروف آنها به قرارزیراست:
وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً
۱ ۲ ۴ ۲ ۴ ۴
این عدد رابه همان ترتیب که نوشته شده درنظرگیرید : ۴۴۲۴۲۱ که بر۷ بخش پذیراست :
۴۴۲۴۲۱ = ۷ × ۶۳۲۰۳
وشگفت آنکه این بخشپذیری برعدد ۶۳۲۰۳ نیز صادق است : ۶۳۲۰۳= ۷ × ۹۰۲۹
این معجزه ادامه دارد چراکه اگرحروف اسم (الله)رادرهرکلمه بخش قرآنی مذکوربشماریم هم تناسبی با عدد۷ خواهیم یافت :
وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً
۰ ۰ ۱ ۰ ۴ ۲
عدد ۲۴۰۱۰۰ از مضارب ۷ می باشد : ۲۴۰۱۰۰ = ۷ × ۳۴۳۰۰
وشگفت آنکه ۳۴۳۰۰ هم مضرب ۷ می باشد : ۳۴۳۰۰ = ۷ × ۴۹۰۰
وشگفت آورتر آنکه ۴۹۰۰ هم چنین است : ۴۹۰۰ = ۷ × ۷۰۰
و عدد۷۰۰ هم که اظهرمن الشمس است : ۷۰۰ = ۷ × ۱۰۰
أرقام مُحْکَمه
پس نظم عددی حروفوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً ، که ۴۴۲۴۲۱ می باشد دو باربر۷ بخشپذیراست و عددی که مربوط به اسم جلاله (الله)است یعنی ۲۴۰۱۰۰ هم چهارباربر۷ بخشپذیراست. اگراین دونتیجه رابنویسیم داریم :
۴۴۲۴۲۱ = ۷ × ۷ × ۹۰۲۹
۲۴۰۱۰۰ = ۷ × ۷ × ۷ × ۷ × ۱۰۰
حیرت آوراست که اگراعداد بخش ناپذیرنهایی رابه ترتیبی که ملاحظه کردید بنویسیم عدد جدیدیعنی ۱۰۰۹۰۲۹ هم مضرب ۷ می باشد : ۱۰۰۹۰۲۹ = ۷ × ۱۴۴۱۴۷
وسبحان الله که مجموع ارقام این عدد هم ازمضربهای هفت است : ۹ + ۲ + ۹ + ۱ = ۲۱ = ۷ × ۳
برای کامل شدن نظم معجزه آسای مذکورملاحظه کنید که مجموع ارقام عدد بخش ناپذیرمعادله مزبور هم ازمضربهای۷می باشد: ۷ + ۴ + ۱ + ۴ + ۴ + ۱ = ۲۱ = ۷ × ۳
ومعجزه ادامه دارد
بازاگردرسخن خدا (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً) [النساء: ۴/۱۲۲]، نظرکنیم و حروف لفظ جلاله (الله)درآن بشماریم خواهیم داشت:
حرف الف حرف لام حرف هاء
۳ ۳ ۱
عدد جدید نیز مضرب ۷ می باشد : ۱۳۳ = ۷ × ۱۹
ومجموع ارقام آن نیز برابر۷ می باشد : ۳ + ۳ + ۱ = ۷
وسبحان الله! نصّی که از (الله) سخن می گوید، عدد حروف اسم (الله)درآن ۷ تاست ، وتکرار حروف اسم(الله)درآن از مضارب ۷ می باشد ، وتوزیع حروف اسم (الله)درآن نیز ازمضارب ۷ است آن هم ۴ بار به تعداد حروف چهارگانه اسم (الله)!! ونتیجه نهایی نیز ۱۰۰ می باشد یعنی که این نظم نشاندهنده آن است که قرآن صددرصد کلام الله است!
اگرهمراه لفظ جلاله و شگفتیهای عددی آن باشید شگفیتهای دیگری در قوله تعالى: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً)، خواهیم یافت. ومی پرسیم : اگر خداوند سبحان حروف اسم (الله)را در این نص کریم براساس نظم عددی مرتبط با عدد۷ قرارداده است ، آیا موقعیت خود این اسم کریم هم دراین نظم اینکونه است ؟
موقعیت ممتاز اسم (الله)
اسم (الله)سبحانه وتعالى دراین نص موقعیتی ممتاز ومتناسب با عدد هفت دارد. یعنی عدد کلمات وحروف وحروف لفظ الجلاله قبل وبعد این اسم متناسب هفت است :
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً
۴ ۱
عدد کلمات قبل ازاسم (الله) ۴ وبعدازآن ۱ کلمه است واحده، که عدد ۱۴ رامی نمایاند : ۱۴ = ۷ × ۲
واگرحروف قبل قبل وبعد لفظ جلاله را بشماریم داریم :
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً
۹ ۴
عدد حروف قبل وبعد اسم (الله)یعنی ۴۹ نیز مضرب ۷ می باشد : ۴۹ = ۷ × ۷
واگراین قاعده را درحروف لفظ جلاله (الف -لام وهاء) قبل وبعد از اسم (الله)بکاربندیم داریم
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً
۱ ۲
عدد حاصل ازحروف اسم (الله)قبل وبعد ازاسم (الله) ۲۱ ومضرب ۷ است: ۲۱ = ۷ × ۳
شمارش انباشتی (تراکمی )
اگرحروف کلمات را به شکل انباشتی بنویسیم داریم :
و مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً
۱ ۳ ۷ ۹ ۱۳ ۱۷
عدد حاصل ۱۷۱۳۹۷۳۱ از مضارب هفت است : ۱۷۱۳۹۷۳۱ = ۷ × ۲۴۴۸۵۳۳
واگر این روش را براساس شمارش حروف اسم (الله)در هرکلمه بنویسیم وآن رابصورت انباشتی پیوسته (یعنی محاسبه حروف کلمه با قبل ازآن بنویسیم ) داریم :
وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً
۰ ۰ ۱ ۱ ۵ ۷
این عدد نیزکه انباشت حروف الف ولام وهاء رادرکلمات نص نشان می دهد مضرب ۷ می باشد:
۷۵۱۱۰۰ = ۷ × ۱۰۷۳۰۰
پس تعدد طرق شمارش وآماروماندگاری نظم یکپارچه عددی گواه یکتایی فروفرستنده قرآن سبحانه وتعالى است.هرکس باآگاهی ازاین حقائق یقینی ناگزیر باید بپرسد:
آیا ممکن است انسانی ازپیش خود جمله ای چنین جامع وبلیغ وکوتاه بگوید وعدد حروف اسم خدا درآن را ۷، وتکرار این حروف را ازمضارب ۷، وتوزیعش را ۷×۷×۷×۷ قراردهد وسپس تکرار کلمات قبل وبعد اسم راازمضارب ۷، وتکرار حروف قبل وبعد اسم را ۷×۷ و تکرار حروف اسم قبل وبعد این اسم را نیز ازمضارب ۷ بگرداند؟
تازه این درمورد جمله ای مرکب ازچند کلمه است ،پس چگونه خواهد بود اگرازکسی خواهان کتابی حاوی بیش از هفتاد هزار کلمه چون قرآن شویم ؟ وراست گفت خدا درمورد عظمت کتابش که :(قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً)[الإسراء: ۱۷/۸۸].
نخستین آیه وآخرین آیه ای که درآن اسم (الله) ذکرشده است
اگردنبال نخستین آیه ای که اسم (الله) جلّ وعلا درآن ذکرشده باشیم می بیابیم که درنخستین آیه قرآن است یعنی : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ)[الفاتحه: ۱/۱]، أما آخرین آیه ای که این اسم کریم درآن ذکرشده قوله تعالى: (اللَّهُ الصَّمَدُ)[الإخلاص: ۱۱۲/۲] است . اگرعدد سوره هایی بین فاتحهالکتاب یعنی نخستین سوره ای که کلمه (الله)برای نخستین باردرآن آمده راتا سوره اخلاص که برای آخرین باردرآن کلمه (الله)آمده است حساب کنیم ۱۱۲ سوره می شود که مضرب ۷ می باشد: ۱۱۲ = ۷ × ۱۶
شمارش حروف این دوآیه جمعا ۲۸ حرف است که مضرب ۷ است :
بسم الله الرحمن الرحیم الله الصمد
حروفش ۱۹ حروفش ۹
ومجموع مضرب ۷ : ۱۹ + ۹ = ۲۸ = ۷ × ۴
واگرحروف اسم (الله)در دوآیه یعنی الف ولام وهاء رابشماریم ۱۴ حرف می شود که مضرب ۷ است :
بسم الله الرحمن الرحیم الله الصمد
ا ل هـ = ۸ ا ل هـ = ۶
ومجموع مضرب ۷ : ۸ + ۶ = ۱۴ = ۷ × ۲
توجه فرمایید که عدد حروف دوآیه (۲۸) دوبرابرعدد حروف اسم (الله)یعنی ۱۴ است واین را مقایسه کنید با نتیجه قبلی که عدد حروف لغت قرآن ۲۸ حرف، وعدد حروف ممیزه درقرآن نصف یعنی ۱۴حرف است.
عدد حروف اسم (الرحمن)یعنی الف ولام وراء وحاء ومیم ونون درهردوآیه هم ازمضارب هفت است:
بسم الله الرحمن الرحیم الله الصمد
حروف الرحمن = ۱۵ حروف الرحمن = ۶
ومجموع مضرب ۷ : ۱۵ + ۶ = ۲۱ = ۷ × ۳
و این قاعده درمورد حروف کلمه (الرَّحِیمِ)سبحانه وتعالى صادق است ، ومجموع عدد حروف اسم (الرَّحِیمِ) در هردوآیه ۲۱ می باشد .
ودراینجاست که پرسش ازاین نتایج راتکرار می کنیم
آیا اینکه عدد سوره هایی که نخستین وآخرین باردرآنها اسم (الله)آمده ازمضارب هفت است امری تصادفی است ؟ یاتعداد حروف دوآیه که مضرب هفت است عدد حروف اسم (الله) دراین دوآیه یاعدد حروف اسم (الرحمن)ونیز عدد حروف (الرحیم) که همگی مضرب ۷ هستند امری تصادفی است؟
وپرسش : آیا ممکن است که این نظم محکم برای اسم (الله)درنخستین وآخرین آیه ای که ازالله سخن گفته اند برخاسته ازتصادف باشد؟ یا خداوند تعالى به علم وحکمتش این کتاب عظیم را چنین متناسب درهرچیزقرارداده است ؟
دراین معادله نظمی پیچیده درتداخل بینحروف آیات می بینیم. درآیه نخست قرآن سه اسم خداوند:
(الله الرحمن الرحیم)که مرکب از هشت حرف الفبایی است :
ل هـ ر حـ م ن ی
وآخرین آیه ( الله الصمد)شامل ۶ حرف الفباست : ا ل هـ ص م د
الله الرحمن الرحیم الله الصمد
۸ ۶
مجموع حروف ازمضارب هفت است: ۸ + ۶ = ۱۴ = ۷ × ۲
این نتیجه را با نتیجه قبلی که عدد حروف اسم (الله)درهردو آیه ۱۴ حرف بود مقایسه فرمایید. ztc8p0
هـو الله
یکی ازآیات عمیق قرآن دراواخرسوره حشراست که درآن خداوند سبحان خویش رامی شناساند : (هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ) [الحشر: ۵۹/۲۳]، این شناساندن خدا وصفات وقدرت او با کلمات است ، اما اعداد راسخن وبلاغت خاص خود است .آیات را درجدولی با تعداد حروف الف ولام وهاء بدینگونه می نوبسیم :
هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ
۱ ۴ ۲ ۲ ۳ ۳ ۱ ۳ ۲

السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ
۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲

سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ
۰ ۴ ۱ ۰
عددی که به دست می آید بر۷ بخشپذیر است :
۱۴۰۲۳۲۳۲۳۲۳۱۳۳۲۲۴۱ = ۷ × ۲۰۰۳۳۱۸۹۰۳۳۰۴۷۴۶۳
نتیجه شمارش حروف لفظ جلاله (الف ولام وهاء) درآیه مذکور درجدول زیر آمده است :
حرف الألف حرف اللام حرف الهاء
۱۷ ۱۸ ۶
این عدد هم بر۷ بخشپذیراست : ۶۱۸۱۷ = ۷ × ۸۸۳۱
این نظم بارها درکتاب خدا تکرار می شود ورسم الخط آن خود نکاتی دارد مثلا کلمه (السلام) بدون ألف نوشته شده : (السَّلَم)درحالی که ازکلمه (الجَبَّار)الف حذف نشده است چراکه حذف آن موج خلل درنظم
می شد این موضوع برای کلمه (سبحان) که دربدون ألف (سُبْحَنَ)،نیز صادق است آیااین رسم الخط تصادفی است ؟
خداوند تعالى درآیه بعد درمورد خویش می فرماید: (هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ)[الحشر: ۵۹/۲۴]. اسم (الخالق) بدون الف (الخلق)،مانند (السماوات) که (السموت)نوشته شده ولی اسم (البارئ)با الف،واین برای حفظ نطم عددی به قرارزیراست :
هُوَ اللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى یُسَبِّحُ
۱ ۴ ۳ ۳ ۲ ۲ ۴ ۲ ۰

لَهُ مَا فِی السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ
۲ ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۱ ۲ ۲
عدد حاصل بر۷ بخشپذیراست : ۲۲۱۰۳۰۲۰۱۲۰۲۴۲۲۳۳۴۱ = ۷ × ۱۵۷۵۷۴۳۰۲۸۹۱۷۴۷۶۳
وحدانیت خدا
خداوند عزَّ وجلَّ درموردوحدانیت خویش می فرماید : (إِنَّنِی أَنَا اللهُ لا إِلَهَ إلاّ أنَا)[طه: ۲۰/۱۴]، این هفت کلمه می گوید که انه لا إله إلا الله، وازعجائب این کلمات آن است که خدای الله تعالى حروف اسمش درآن را با نظم مرتبط با ۷ احکام بخشیده است .جدول زیرارتباط آیه باحروف لفظ جلاله رانشان می دهد:
إِنَّنِی أَنَا اللهُ لا إِلَهَ إلاّ أنَا
۱ ۲ ۴ ۲ ۳ ۳ ۲
عدد حاصل ازتوزیع حروف لفظ جلاله (الله)درکلمات ۷ گانه ازمضربهای ۷ می باشد :
۲۳۳۲۴۲۱ = ۷ × ۳۳۳۲۰۳
حتى حروف کلمات این بخش نظمی مرتبط با عدد ۷ دارد:
إِنَّنِی أَنَا اللهُ لا إِلَه إلاّ أنَا
۴ ۳ ۴ ۲ ۳ ۳ ۳
عدد حاصل ازنص ۷ حرفی خود ازمضربهای ۷ می باشد: ۳۳۳۲۴۳۴ = ۷ × ۴۷۶۰۶۲
ااگراین نص را دوبخش کنیم می یابیم که :
۱ ـ بخش نخست از خدای تعالى سخن می گوید: (إِنَّنِی أَنَا اللهُ).
۲ ـ بخش دوم از وحدانیت خدای تعالى سخن می گوید: (لا إِلَهَ إلاّ أنَا).
وعجیب آنکه تناسب ۷ تایی برقراراست :
إِنَّنِی أَنَا اللهُ
۴ ۳ ۴
عدد حروف بخش نخست ازمضربهای هفت است : ۴۳۴ = ۷ × ۶۲
ودرمورد بخش دوم نیز چنین است :
لا إِلَهَ إلاّ أنَا
۲ ۳ ۳ ۳
عدد ۳۳۳۲ مضربی از هفت است : ۳۳۳۲ = ۷ × ۷ × ۶۸
خواننده گرامی توجه فرمایید که بخش نخست از خدای تعالى سخن می گوید (إِنَّنِی أَنَا اللهُ) وعدد نمایانگرحروفش تنها یک بارمضرب ۷ می باشد امابخش دوم که سخن ازوحدانیت خدای تعالى (لا إِلَهَ إلاّ أنَا) دارد دوباربر۷ تاکید دارد . چراکه برخی خدا راقبول دارند و مشکل آنها درتوحید (یکی دانستن) خداست. حال می پرسیم: آیابزرگترین نویسندگان جهان می تواند چنین کتابی بنویسد که نظمی عدی وچنین دقیق داشته باشد؟ آیا اگرتمام دانشمندان جهان با وسایل ورایانه های شان گرد هم آیند می توانند کتابی چنین بیافرینند؟
تعدد نظم عددی دریک آیـه
خدای سبحان در وصف قدرت ودقّت صنع وتصویرگری خویش می فرماید: (هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُکُمْ فِی الأَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ)[آل عمران: ۳/۶]. این آیه ازآیات خالق عزّ وجل و مجموعه ای ازکلمات وحروف، که هریک به مقدارومیزان وحساب دقیق بکاررفته است. یادآورمی شویم که این آیه در سوره آل عمران است که با (الـم)،آغاز می شود وخواهیم دید که بین این حروف مقطعه علاوه برحروف اسم (الله)ارتباطی شگفت آوروجوددارد.
توزیع حروف (الـم)
کلمات آیه راباتوجه به تعداد حروف (الـم) درهرکلمه می نویسیم:
هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُکُمْ فِی الأَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ
۰ ۲ ۱ ۰ ۵ ۰ ۱

لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ
۲ ۲ ۳ ۰ ۲ ۳
عدد حاصل از مضربهای ۷ می باشد : ۳۲۰۳۲۲۱۰۵۰۱۲۰ = ۷ × ۴۵۷۶۰۳۰۰۷۱۶۰
وحتی اگرعدد را برعکس هم بنویسیم این حالت مشاهد می شود :
۰۲۱۰۵۰۱۲۲۳۰۲۳ = ۷ × ۳۰۰۷۱۶۰۳۲۸۹
نکته دیگر آنکه شمارحروف الف ولام ومیم دراین آیه ازمضربهای هفت است :
۲ + ۱ + ۵ + ۱ + ۲ + ۲ + ۳ + ۲ + ۳ = ۲۱ = ۷ × ۳
این نتایج شگفت آوردرمرود حروف لفظ جلاله (الله) هم دیده می شود.
توزیع حروف اسم (الله)
کلمات آیه را با تعداد حروف لفظ جلاله (الله) درآنها می نویسیم :
هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُکُمْ فِی الأَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ
۱ ۲ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱

لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ
۲ ۳ ۳ ۱ ۲ ۲
عدد حاصل بر۷ بخشپذیراست : ۲۲۱۳۳۲۱۰۴۰۰۲۱ = ۷ × ۳۱۶۱۸۸۷۲۰۰۰۳
وعجیب آنکه اگرعدد رابرعکس هم بنویسیم چنین است :
۱۲۰۰۴۰۱۲۳۳۱۲۲ = ۷ × ۱۷۱۴۸۵۸۹۰۴۴۶
ونکته دیگرآنکه شمارحروف الف ولام وهاء دراین آیه هم ۲۱ حرف یعنی ۷ × ۳ می باشد، کما ابنکه عدد حروف آیه ۴۹ است : ۴۹ = ۷ × ۷
وپاک ومنزه است آنکه این ارقام را احصاء فرمود . آیه از قدرت آفریدگارهفت آسمان سخن می گوید و شمار حروفش هفت درهفت (۴۹) است و شمارحروف (الـم) ازمضربهای هفت وتوزیع این حروف نیز ازمضربهای هفت است چه آن راازراست به چپ بنویسیم وچه برعکس .سپس شمارحروف اسم (الله) نیز ازمضربهای هفت وتوزیع این حروف نیز ازمضربهای هفت است چه آن را ازراست به چپ بنویسیم وچه برعکس ‎، آیا این تناسب تصادفی است؟

 

نوشته : مهندس عبد الدائم الکحیل  سایت اعجاز علمی قرآن و سنت

 

درباره‌ی طب نبوی

حیدر رحمانپور متولد1345 لیسانس زبان و ادبیات عرب پژوهشگر طب نبوی ، مشاور تغذیه قرآنی دارای گواهینامه طب سنتی وکارور گیاهان دارویی . عضو موسسه تحقیقات حجامت ایران

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد


× 2 = دو

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

بالا